Skip to main content

ГРОШОВО-КРЕДИТНІ КРИЗИ

ГРОШОВО-КРЕДИТНІ КРИЗИ
періодично повторювані вибухи протиріч і потрясінь в грошово-кредитній сфері, викликані недотриманням принципів грошового обігу, диспропорціями у виробництві , розподілі, обміні, споживанні.

Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.


Економічний словник. 2000.