Skip to main content

МОТИВ НАКОПИЧЕННЯ

МОТИВ НАКОПИЧЕННЯ
(asset motive) Мотив до накопичення грошей як засіб заощадження, або скарби (store of value). Якщо є підстави припускати, що ціни залишаться стабільними, гроші малопридатні на роль засобу заощадження, так як приріст їх вартості незначний або відсутній взагалі. Якщо очікується інфляція (inflation), гроші справляються з функцією "охорони вартості" ще гірше. Однак, коли ціни падають, гроші виявляються досить привабливим активом, тому при найменшому припущенні про можливе зниження цін виникає бажання накопичувати гроші в якості активу.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.