Skip to main content

МОДЕЛІ лінійного програмування

МОДЕЛІ лінійного програмування
математичні моделі вирішення економічних завдань, представлені у формі завдань лінійного програмування. Цільова функція, зв'язку і обмеження в такій моделі виражені у вигляді лінійних співвідношень.

Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.


Економічний словник. 2000.