Skip to main content

МОДЕЛЬ з фіксованими цінами

МОДЕЛЬ з фіксованими цінами
(fixprice) Економічна модель, в якій ціни в короткостроковій перспективі вважаються фіксованими, а кількості пристосовуються до змін швидше, ніж ціни. Дана модель протилежна моделі з гнучкими цінами, в якій кількості на короткі періоди часу фіксуються, а ціни пристосовуються до змін швидше, ніж кількості. Насправді має місце поєднання ринків, на яких відносні ціни коригуються швидше, ніж кількості, як, наприклад, на валютному ринку і фондових ринках, і ринків, на яких кількості змінюються швидше відносних цін, як, наприклад, на ринку праці та ринках промислових товарів .

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.