Skip to main content

МОДЕЛЬ мультиплікатора-АКСЕЛЕРАТОРА

МОДЕЛЬ мультиплікатора-АКСЕЛЕРАТОРА
(multiplier-accelerator model) Модель, що зв'язує економічні коливання зі взаємодією мультиплікатора і акселератора. Мультиплікатор призводить до зростання обсягу виробництва в результаті збільшення інвестицій, а акселератор - до збільшення інвестицій при зростанні обсягу виробництва. У процесі росту при сильному акселератор економіка прагнути до перегріву, а при слабкому акселератор, згідно емпіричних досліджень, економічне зростання сповільнюється, що веде до скорочення інвестицій і зниження доходів. В результаті настає спад, протягом якого інвестиції знаходяться на низькому рівні, а капітал зношується. Як тільки обсяг інвестицій скорочується до певних низьких значень щодо обсягу виробництва, інвестиції відновлюються, і починається економічне зростання. Це може привести до стійких економічних циклів (trade cycles) із змінюють один одного періодами підйомів і криз.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.