Skip to main content

Змішана ПОХІДНА

змішана ПОХІДНА
(cross-partial derivative) Вплив зміни одного аргументу функції від двох і більше змінних на похідну даної функції, взяту по іншому аргументу. Якщо y = f (x, z), то її похідна, або перша похідна функції у по аргументу х, дорівнює ду / дх = fx . Якщо z змінюється, а х залишається константою, fx може змінюватися. Друга перехресно-приватна похідна функції записується як fxz = дfx / дz = д2y / дxдz. Наприклад, якщо y = (x + z) 2 = x2 + 2xz + z2, то fx = 2х + 2z, ​​ a fxz = 2. fzx знаходиться аналогічним чином і завжди дорівнює fxz (по крайней мере, для функцій, які використовуються в економічній науці). За аналогією, уявімо, що у - висота точки землі, а х і у - координати цієї точки на координатній сітці, проведеної з півночі на південь і зі сходу на захід. Перехресно-приватна похідна показує, як змінюється кут відміни напрямку на північ і на південь при русі на схід або на захід.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.