Skip to main content

Микровиде

микровиде
термін, запропонований В. Грантом (1971) для позначення генотипически однорідної популяції або популяційної системи, яка має власними відрізнить, ознаками в групі одностатевих організмів. Група споріднених мікровидів утворює окремий одностатевий комплекс.

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.