Skip to main content

Мікросередовища

мікросередовища
сукупність екологічний факторів на самих дрібних місцях проживання.

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.