Skip to main content

Мікропопуляцій

мікропопуляцій
функціонально і, нерідко, морфологічно відрізняється частина популяції , що є самостійною формою пристосування виду до навколишнього середовища, але не здатна до тривалого самопідтримки; тільки разом з іншими М. може утворити стійку систему популяції; найнижча (наступна за локальної популяцією) структурна одиниця географії, популяції. Див. Також Дем .

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.