Skip to main content

Мікрофітобентоса

мікрофітобентоса
(від мікро ... і фітобентос ), співтовариство мікроскопічних водоростей, що входять до складу бентосу (з діатомових - види пологів N avicola, Cymbella. Pinnularia, з синьо-зелених - Phormidium Symploca і ін.).

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.