Skip to main content

Мейобентоса

мейобентоса
(від грец. Melon - менший, нижчий і бентос ), мезобентос, донні (бентосні) організми розмірами 0, 5-10 мм. Представлений в основному дрібними Олігохети, нижчими ракоподібними (остракодами, гарпактіцідамі), ікринками риб, личинками молюсків та ін. Розрізняють евмейобентос (організми розміром 2 мм. В дорослому стані) і псевдомейобентос (організми розміром до 2 мм. Тільки на ранніх стадіях розвитку).

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.