Skip to main content

Способи маскування в задачах цивільної оборони

різні дії військ цивільної оборони і формувань ЦО щодо маскування органів управління, об'єктів промисловості та інфраструктури, самих військ в залежності від масштабів і характеру загроз. Основними способами маскування є приховування, демонстративні дії, імітація і дезінформація. Ефективність маскування досягається комплексним використанням різних способів і видів маскування в задачах цивільної оборони.

EdwART. Словник термінів МНС 2010