Skip to main content

МЕТОД пробного майданчиків

МЕТОД пробного майданчиків
метод, що складається в підрахунку і зважуванні організмів на відповідному числі ділянок відповідних розмірів для оцінки щільності популяцій на досліджуваній площі. Пробні площадки мають заздалегідь встановлену форму (квадратні, прямокутні або круглі) і величину (від 1 м 2 до 100 м 2 і більше).

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.

< ! --1 ->

.