Skip to main content

МЕТОД ЗАГАЛЬНОГО підрахунку

МЕТОД ЗАГАЛЬНОГО підрахунку
метод визначення щільності популяції, зазвичай великих, добре помітних або живуть в колоніях організмів, при якому підраховуються всі знайдені на цій території особини.

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.