Skip to main content

Метатенка

метатенка
(від мета ... і англ. Tank - резервуар; штучне водоймище), закриті великі резервуари (складові елементи станцій біологічної очистки води або очисних споруд ), що завантажуються мулових опадами з відстійників. Завдяки штучному підігріву маси в метатенка розвивається величезна кількість анаеробних бактерій, в результаті життєдіяльності яких відбувається розпад білків до амінокислот і аміаку з виділенням сірководню, а також зброджування жирних кислот з утворенням вуглекислоти, метану і водню. Виділяються в результаті анаеробного бродіння різні горючі гази відокремлюються для підігріву закладаються в метатенка мас з відстійника.

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.