Skip to main content

МЕТАЛИ важких

мЕТАЛИ важких
(лат. metallum, від грец. metallon - шахта, руда), метали з великим атомним вагою (свинець, цинк, ртуть, мідь, нікель і інші ), які при антропогенному розсіюванні забруднюють навколишнє середовище, надаючи токсичну дію на живі організми або цілі екосистеми. У мікродозах (у вигляді мікроелементів) важкі метали - біологічно активні елементи, у великих - отрути.

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.