Skip to main content

МЕЗОБЕНТОС

МЕЗОБЕНТОС
(від мезо ... і бентос ), см. мейобентоса .

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.