Skip to main content

МЕГАЕВОЛЮЦІЯ

МЕГАЕВОЛЮЦІЯ
(від мега ... і еволюція ), сукупність еволюційних процесів, які ведуть до формування великих систематичних одиниць (загонів, класів, типів). Термін "М. "Введений Дж. Г. Сімпсоном (1944). Іноді М. розглядається як окремий випадок макроеволюції .

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.