Skip to main content

Середньозважена (Середня)

середньозважена (Середня)
(weighted average) Середня, в якій ваги різних членів ряду пропорційні їх значимості. Середня зважена N членів ряду х1, х2, ..., xN знаходиться шляхом підсумовування його членів, помножених на їх ваги w1, w2, ..., wN , поділеного на суму ваг, і записується як μw = (Σwixi) / (Σiwi). Чи повинна використовуватися зважена або невиважена середня і які повинні бути ваги, залежить від мети проведення розрахунків. Наприклад, якщо дохід на душу населення в країні А становить $ 10, 000 і $ 20, 000 в країні В, середня невиважена буде дорівнює $ 15, 000. Однак, якщо країна А має 1 мільйон жителів, а країна В - 3 мільйони, середній дохід на душу населення регіону, що включає дві країни, задається середньої зваженої, рівній $ (10, 000 х 1 + 20, 000 х 3 ) / (1 + 3) = $ 17, 500.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.