Skip to main content

ЗАХОДИ ПРОТИ ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

ЗАХОДИ ПРОТИ ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
(anti-pollution measures) Політика, спрямована на зменшення або припинення забруднення навколишнього середовища (pollution) . Ці заходи включають в себе: спеціальні податки; обмеження або повну заборону діяльності, що веде у себе забруднення середовища; зональні правила (zoning regulations) розміщення "брудних" виробництв виключно в тих регіонах, де вони завдають довкіллю мінімальної шкоди, а також сприяння вивченню наслідків забруднення навколишнього середовища і розробці нових методів виробництва, що дозволяють різко скоротити викид шкідливих побічних продуктів (by-products) . Просвітницька робота в промислових фірмах і серед населення в цілому може, з одного боку, змусити компанії і людей свідомо уникати забруднення, а з іншого - забезпечити політичну підтримку примусовим методам зменшення забруднення, таким, як спеціальне оподаткування або введення особливого контролю. Стимулом (incentives) до запобігання забрудненню навколишнього середовища може бути також встановлення юридичної відповідальності забруднюючих природу фірм по виплаті компенсацій конкретним постраждалим в результаті їх діяльності або з оплати всіх витрат на очищення від забруднення і ліквідацію його наслідків.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.