Skip to main content

ЗАСОБИ ІСНУВАННЯ

ЗАСОБИ ІСНУВАННЯ
людей -Матеріальні і духовні цінності, споживчі товари та послуги, веші, предмети, необхідні для існування людей, що створюють умови існування. Розрізняють природні, наявні в природі, і штучні, створені людьми, засоби існування.

Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.


Економічний словник. 2000.