Skip to main content

Максимальна проектна аварія

Проектна аварія з найбільш важкими наслідками. Джерело: ГОСТ Р 12. 3. 047-98

EdwART. Словник термінів і визначень за коштами охоронної та пожежної захисту 2010