Skip to main content

Маржиналізмом

маржиналізмом
маргіналізм ( франц. marginal - граничний, від лат. marginalis - перебувати на краю) 1) економічне протягом , теорія, що пояснює економічні процеси і явища, виходячи з граничних, пріростних величин або станів. Маржинализм оперує такими величинами, як гранична продуктивність, граничні витрати, гранична корисність, і виходить із законів убування граничної корисності, граничної продуктивності, граничної прибутковості і закону попиту і пропозиції. Маржинализм широко використовує економіко-математичні методи і спирається на кількісний аналіз. Це молоде течія економічної думки, що зародився в другій половині XIX ст. Маржинализм відносять до суб'єктивістським теорій; 2) точка зору, позиція, принцип розгляду та аналізу процесів, явищ виходячи з граничних величин і граничних станів; 3) перебування в крайньому, граничному стані, у деякій риси, грані.

Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.


Економічний словник. 2000.