Skip to main content

Маргінальних Екотон

маргінальних Екотон
(від лат. Marginales - знаходиться на краю) моря (океану), крайові, перехідні зони морів, в яких стикаються і взаємодіють морські , прісноводні і наземні біоценози. Маргінальні Екотон відрізняються крайовим ефектом - чисельністю водних і наземних живих істот. Це області більших скупчень рослин і тварин в масштабах біосфери (прибережні максимуми морських організмів, естуарние скупчення водних і наземних організмів, мангрові зарості, колонії птахів, лежбища ссавців і ін.).

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.