Skip to main content

НАДЛИШОК ДЛЯ ВИРОБНИКА

НАДЛИШОК ДЛЯ ВИРОБНИКА
(producers surplus) Перевищення доходу виробника від загальних продажів (Див. Мал. 27), зображуваного площею над відрізком кривої пропозиції (supply curve) товару. Мал. 27: Надлишок для виробника Якщо крива пропозиції є абсолютно еластичною, надлишок для виробника відсутній, але, якщо крива пропозиції нахилена вгору, ті виробничі резерви, які залишилися в промисловості за нижчою ціною, приносять квазиренту. Горизонтальна вісь показує кількість випущеної продукції, вертикальна - витрати і ціну. ОА означає вироблену кількість, BDE - крива граничних витрат (marginal cost curve (( MC ), OP - ціна, OBDA - загальна величина змінних витрат, OPDA - загальний дохід (= ціна х кількість), a BPD - надлишок для виробника, якщо немає накладних витрат. якщо є накладні витрати, надлишок для виробника - це BPD мінус накладні витрати.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. е . н. Осадча І. М.. 2000.

НАДЛИШОК ДЛЯ ВИРОБНИКА
додатковий прибуток в результаті непередбаченого підвищення цін.

Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е изд., испр. М.: ИНФРА-М. 479 с.. 1999 .


Економічний словник.2000.