Skip to main content

УПРАВЛІННЯ

УПРАВЛІННЯ
1) функція організованих систем різної природи (біологічних, соціальних, технічних), що забезпечує збереження їх певної структури, її розвиток, підтримку максимально сприятливого режиму діяльності; 2) вплив інформації на потік енергії.

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.