Skip to main content

МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

МАКРОЕКОНОМІЧНІ пОКАЗНИКИ
зведені, узагальнюючі, усереднені по економіці б цілому показники обсягів виробництва і споживання, доходів і витрат, структури, ефективності, рівня добробуту, експорту та імпорту, темпів економічного зростання та ін. Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш. , Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.

Економічний словник. 2000.