Skip to main content

Маастрихтського договору

Маастрихтського договору
(Maastricht, Treaty of) Договір, укладений в 1993 р між членами Європейського співтовариства (ЄС) (European Community, EC). Згідно з Угодою назва цієї організації було змінено на Європейський союз (ЄС), були висунуті плани створення Європейського валютного союзу (ЕВС) (European Monetary Union, EMU) і Європейського центрального банку (European Central Bank, ECB). У договір увійшли критерії уніфікації, що включають обмеження бюджетних дефіцитів 3% -ми ВВП і обмеження державного боргу 60% -ми ВВП. Ці критерії є обов'язковими для країн, що бажають приєднатися до ЕВС. У Договір була включений Соціальний розділ (Social Chapter), що описує основи політики зайнятості; Великобританія його не підписала.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.