Skip to main content

НИЖНЯ ТОЧКА

НИЖНЯ ТОЧКА
(економічного циклу) (floor, to trade cycle) Найнижчий рівень реального національного продукту в фазі спаду економічного циклу. В ізольованій економіці нижній точці економічного циклу буде відповідати мінімальний рівень вливань в кругообіг доходів (injections) і мінімальні, властиві цим вливанням ефекти мультиплікатора. Обсяг інвестицій, ймовірно, буде складатися з мінімального невідкладного заміщення вибулого основного капіталу, необхідного для продовження функціонування підприємств, і деякі невідкладні автономних інвестицій. Державні витрати також виявляться на мінімальному рівні і будуть складатися головним чином з витрат на оборону, довгострокові громадські роботи, пенсії і допомоги з безробіття. Див. Також: малюнок до статті торгово-промисловий цикл; економічний цикл (trade cycle).

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.