Skip to main content

Нижчої точки, ДНО циклу

нижчої точки, ДНО циклу
(trough) В торгово-промисловому циклі (trade cycle) період самого нижчого рівня доходу і економічної активності. У циклі з великими коливаннями активності "дно" може характеризуватися в абсолютному вираженні. Якщо цикл має невеликі коливання навколо позитивного тренда зростання виробництва, "дно" може характеризуватися скоріше мінімальними показниками щодо тренда, ніж абсолютними величинами.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.