Skip to main content

ЗБИТКИ

ЗБИТКИ
втрати від господарської діяльності, виражені в грошовій формі; перевищення витрат підприємства, підприємця над доходами, яке тягне за собою зменшення матеріальних і грошових ресурсів,

Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.


Економічний словник. 2000.