Skip to main content

ЛОГОТИП

ЛОГОТИП
(від грец. logos - слово і typos - відбиток) оригінальне зображення, зображення повного або скороченого найменування фірми або товарів фірми . Спеціально розробляється фірмою з метою залучення уваги до неї і до її товарів.

Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.


Економічний словник. 2000.