Skip to main content

ЛОГІСТИЧНЕ РІВНЯННЯ

ЛОГІСТИЧНЕ РІВНЯННЯ
математичне рівняння, вперше запропоноване бельгійським математиком і демографом П. Ферхульстом (1838) для опису людської населення і американським екологом Р. Пірло (1920) - для опису динаміки Біологічний. популяцій. Тому логістичне рівняння носить ще назву "рівняння Ферхульста - Пірла", що має форму:

де N - чисельність популяції, r - специфічна швидкість її зростання, До - ємність середовища по відношенню до даної популяції і виражається у відповідній даній ємності граничної чисельності цієї популяції. Логістичне рівняння описує єдино реальний і універсальний тип зростання популяцій мікроорганізмів, тварин, рослин і людини.

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.