Skip to main content

ЛОГІСТИЧНА Крива

ЛОГІСТИЧНА Крива
зростання популяцій, побудована на арифметич. шкалою S-подібна крива, яка відображає неухильне зростання чисельності будь-якої популяції від початкового положення до верхньої межі збільшення чисельності (верхня асимптота), після чого коливається паралельно абсциссе (осі часу). Описує реальний тип зростання природних популяцій всіх видів живих організмів. Математичний аналіз логістичної кривої вперше проведений П. Ферхульстом (1838) за допомогою логістичного рівняння (див. Рівняння Ферхульста-Пірла) .

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.