Skip to main content

Крива ЛАФФЕРА

Крива ЛАФФЕРА
крива, що характеризує в графічному вигляді залежність обсягу державних доходів від середнього рівня податкових ставок у країні. Крива ілюструє наявність оптимального рівня оподаткування, при якому державні доходи досягають свого максимуму.

Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.


Економічний словник. 2000.