Skip to main content

Позичкового фонду

позичкового фонду
(loanable funds) Теорія визначення ставки відсотка (rate of interest) на основі необхідності врівноваження попиту на інвестиційні фонди з пропозицією наявних заощаджень. Ця теорія була популярною серед економістів докейнсіанського періоду, коли вважалося, що рівень національного доходу визначається довгостроковими факторами з боку пропозиції. Цю теорію слід відрізняти від кейнсіанської теорії переваги ліквідності, згідно з якою процентні ставки встановлювалися через необхідність врівноважити пропозицію і попит на грошові залишки. Див. Також: економічна теорія пропозиції (supply-side economics).

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.