Skip to main content

Середовище життєдіяльності

сукупність природних умов, в яких протікає діяльність людського суспільства, організмів; навколишні населення соціально-побутові умови, обстановка, а також сукупність людей, пов'язаних спільністю трудових і соціально-побутових умов.

EdwART. Словник термінів МНС 2010