Skip to main content

Літологію

літологію
(від літо ... і ... логія), наука про осадових породах і сучасних опадах, їх склад, будову, закономірності та умови освіти і зміни.

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.