Skip to main content

ЛІНІЙНА ФУНКЦІЯ

ЛІНІЙНА ФУНКЦІЯ
(linear function) Функція виду у = а + b , де а і b є константами. Лінійна функція називається так тому, що її графік завжди є прямою лінією. Рівняння y = 0 завжди може бути вирішено лінійною функцією при b ≠ 0 з використанням формули х = -а / b. Лінійна функція може мати N аргументів, x1, х2, ..., хn набуваючи вигляду y = а + b1x1 + b2x2 + ... + bNxN Для кожного i лише xi, a не ступінь хi. виступає в якості аргументу. Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.

Економічний словник. 2000.