Skip to main content

Лімітується РЕСУРСИ

лімітується РЕСУРСИ
харчові, просторові та інші ресурси природного середовища, які лімітують ріст чисельності популяцій і можуть викликати конкуренцію за екологічну нішу. Термін введений Г. Ф. Гаузе (1934). На противагу лімітуючим ресурсів, нелімітірующіе ресурси (наприклад, атмосферний кисень для наземних організмів) є в надлишку в порівнянні з потребами організму, тому вони однаково доступні для всіх організмів. Див. Також Принцип конкурентного виключення .

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.