Skip to main content

ГРАНИЧНА

ГРАНИЧНА
ВЕЛИЧИНА, граничне значення економічного показника - приріст величини економічного показника, обумовлене збільшенням на одиницю фактора, від якого залежать величина, показник.

Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.


Економічний словник. 2000.