Skip to main content

СВІТЛОВЕ задовольняються

СВІТЛОВЕ задовольняються
відношення освітленості в местообитании будь-якого рослини до загальної кількості що надходить ззовні світла.

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.