Skip to main content

СПОСІБ ЖИТТЯ ТВАРИН

СПОСІБ ЖИТТЯ ТВАРИН
ставлення індивідів будь-якого виду або популяції тварин до абіотичних умов існування, іншим видам і особинам свого виду. Один з еквівалентів зустрічається в англійській біологічній літературі терміна "природна історія" ( "Natural history").

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.