Skip to main content

ДОВІЧНА СТРАХОВА РЕНТА

ДОВІЧНА СТРАХОВА РЕНТА
регулярний дохід, що виплачується страхувальнику до кінця його життя з фонду, нагромадженого за рахунок страхових внесків при втраті працездатності в результаті нещасного випадку.

Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.


Економічний словник. 2000.