Skip to main content

Ліцензований вид ДІЯЛЬНОСТІ

ліцензований вид дІЯЛЬНОСТІ

вид діяльності, на здійснення якого на території Російської Федерації потрібне отримання ліцензії відповідно до цього федеральним законом і вступили в силу до моменту вступу в силу цього закону іншими фе еральнимі законами (Федеральний закон від 25. 09. 98 N 158-ФЗ "Про ліцензування окремих видів діяльності".)

EdwART. Терміни та визначення з охорони навколишнього середовища, природокористування та екологічної безпеки. Словник 2010

ліцензований вид діяльності
вид діяльності, на здійснення якого на території Російської Федерації потрібне отримання ліцензії відповідно до цього федеральним законом і вступили в силу до моменту вступу в силу цього Закону іншими федеральними законами ( Федеральний закон від 25. 09. 98 N 158-ФЗ "Про ліцензування окремих видів діяльності").

EdwART. Словник екологічних термінів і визначень 2010


.