Skip to main content

РІВЕНЬ, НЕ викликають реакції

РІВЕНЬ, НЕ викликають реакції
максимальна доза забруднюючої речовини, при якій в даній популяції не спостерігається негативних явищ.

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.