Skip to main content

Лісовідновлення ПРИРОДНИЙ

лісовідновлення ПРИРОДНИЙ
процес утворення лісу природним шляхом на лісових площах, перетворених колись промисловими розробками; один із прикладів первинної сукцесії екосистем.

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.