Skip to main content

ЛАД

ЛАД
( англ. lag) запізнювання, економічний показник, що характеризує часовий інтервал між двома взаємопов'язаними економічними явищами, одне з яких є причиною , а друге - наслідком. Наприклад, існує лаг між початком виробничого випуску товарів і їх масовим продажем, виділенням капіталовкладень на будівництво і введенням в дію будівельних об'єктів. Використовуваний в економіко-математичних моделях розподілений лаг враховує наявність різних проміжків часу між різними частинами явища-слідства і явища-причини. Наприклад, береться до уваги, що після випуску партії товарів вона надходить у продаж частинами з різними інтервалами часу (лагами).

Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.


Економічний словник. 2000.