Skip to main content

Лісової площі

лісової площі
частина лісового фонду, покрита деревною рослинністю.

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.