Skip to main content

ПЕРЕСТРОЙКА ЛАНДШАФТА корінь

ПЕРЕСТРОЙКА ЛАНДШАФТА корінь
- необоротне зміна ландшафту, що приводить до повної зміни його структури і властивостей (інваріанта) і тим самим до переходу в якісно нове освіта. П. л. к. може бути результатом цілеспрямованої діяльності людини, антропогенної деградації, стихійних природних процесів.

Екологічний словник, 2001.

Перебудова ландшафту корінна
необоротне зміна ландшафту, що приводить до повної зміни його структури і властивостей (інваріанта) і тим самим до переходу в якісно нове утворення. П. л. к. може бути результатом цілеспрямованої діяльності людини, антропогенної деградації, стихійних природних процесів.

EdwART. Словник екологічних термінів і визначень 2010


.